שישי

10.2°c

3.8°c

חמישי

11.9°c

6.2°c

רביעי

18.2°c

8.9°c

שלישי

12.8°c

3.8°c

שני

10.4°c

3.4°c

ראשון

12.5°c

4.1°c

שבת

14.4°c

3.1°c

:עכשיו

10.6°c

:מרגיש כמו
9.5°c

בגולן

מזג האויר באודם